Karin Margaretha Valum
Født: 08.11.1952 - Harstad

Brun blomst

Alle organismer lever i en sammenheng og er avhengig av hverandre. I skogen er trærne knyttet sammen under bakken og informasjon går i mellom dem via sopp og røtter, i et finurlig nettverk. I rommet rundt oss danner partikler og signaler usynlige forbindelser, nettverk vi er avhengige av i moderne kommunikasjon, nettverk som binder mennesker sammen.

Nettverk som gir trygghet og  nettverk som kan bli et fengsel vi ønsker i å bryte ut av. Jeg er opptatt av forholdet mellom materien, kroppen, samfunnet og kulturen vi er født inn i og lengselen etter personlig og åndelig vekst. Forholdet mellom det profane og det sakrale.

Gridmønstre, geometriske og organiske strukturer, er grunnlaget for mange av arbeidene mine. Nett og annet tilfeldig materiale brukes til å lage spor i trykk og tegninger. Plater omdannes til skulpturelle objekter.

Jeg har alltid vært tiltrukket av papir som materiale, og det å lage spor og relieff i forskjellige overflater. Det er en utforskning av forskjellige former for tegning.

Arbeidene blir ofte meditative, men også organiske og ekspressive. Når jeg mestrer et uttrykk kjenner jeg et behov for å lete videre.

UTDANNELSE
1976 - 81: Statens Kunstakademi, Oslo. Malerlinja og romkunstklassen.
1972 - 76: Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo. Grafisk avdeling, bokkunstlinja.

ETTERUTDANNING
2004: Etterutdanningskurs for billedkunstnere - Photoshop for kunstnere.
2002: Etterutdanningskurs for billedkunstnere - kunstnere som konsulenter i utsmykkingssaker.
1996: « Murale teknikker «, forskjellige kalkmaleriteknikker på mur, med Tite Edbjerg fra Konsthøgskolan i Stockholm.
1996: Workshop med arkitekt og professor Juhani Pallasmaa. Institutt for romkunst, Oslo.

SEPARATUTSTILLINGER

2022: Galleri Briskeby, Oslo. 12.11 - 27.11.

2022: Varmbadet, Drøbak kunstforening, Drøbak. 10.09 - 25.09

2018: Ås kunstforening.

2017: Lørenskog kunstforening, Lørenskog Hus.

2013: Galleri Cuben, Oslo.

2011: Hellviktangen kunstkafe, Nesodden, Akershus.

2009: Lørenskog Kunstforening, Galleri Skårer.
2000: Tegnerforbundet Galleri, Oslo.
1999: Galleri Holmenbukta, Det Gule Huset, Asker.
1999: Oslo Kunstforening.
1996: Drammen Kunstforening.
1993: Tegnerforbundet Galleri, Oslo.
1992: Holst Halvorsens Kunsthandel, Oslo.
1989: Oslo Kunstnersenter.
1988: Holst Halvorsens Kunsthandel, Oslo.
1987: UKS (Unge Kunstneres Samfund ), Oslo.
1983: UKS (Unge Kunstneres Samfund ), Oslo.

GRUPPEUTSTILLINGER (et utvalg)  

2018: "Tøysentralen". Jubileumsutstilling, Tolga.

2017: "Høstutstilling". Oppegård kunstforening, Kolben kulturhus, Kolbotn.  

2012: "PRISME" Tegning fra 1990 til 2012. Museet for samtidskunst/Nasjonalmuseet, Oslo.
2010: "BLODIG ALVOR", Norsk kunst på 80-tallet. Bergen Kunstmuseum.
2009: "8 kunstnere", Galleri Tøysentralen, Tolga.
2009: "8 kunstnere, Dølmotunet, Tolga.
2007: "Raulandsutstillingen 2007", Telemark.
2006: "Tegnebiennalen", Stenersenmuseet, Oslo.
2005: "18 på 27" Kollektivutstilling, Galleri 27, Oslo.
2005: "Far East" Tegneutstilling, Christianssands kunstforening, Kristiansand
1998: «Nordiske Spor «, Den Frie Udstilling, København. Danmark.
1997: Galleri Christian Dam, Oslo. Juleutstilling.
1996: «The Last Supper «, Galleri Rom, Oslo.
1996: Povazie Galleri, Zilina, Polen. «Norsk mønstring i Slovakia».
1995: Galleri Holmenbukta, Asker.» 14 Tegnere».
1991: Tegnerforbundets jubileumsutstilling, Tromsø Kunstforening.
1989: Vinjeutstillingen, Vinje.
1987: Galleri SUB BAU og Sockerbagar´ns cafe Gøteborg, Sverige.
1984: UTEKSTI. Wang Kunsthandel, Oslo.

KOLLEKTIVUTSTILLINGER (et utvalg)

2018: "9th International Printmaking Biennal of Douro 2018" 10.08 - 31.09. Douro, Portugal.

2017: "3rd Global Print 2017", Douro, Portugal.

NASJONALE OG REGIONALE

2022: Østlandsutstillingen. Nitja senter for samtidskunst, Lillestøm. 02.02 - 30.04. Oppland kunstsenter, Lillehammer 20.08 - 16.10

2020: Romeriksutstillingen.

2000 - 1987: Høstutstillingen, 9 ganger.
2006 - 1984: Østlandsutstillingen, 13 ganger
1996 - 1994: Den Nordnorske Kunstutstilling, 3 ganger.
1991 - 1978: UKS ´Vårutstilling, 11 ganger.


Flere juryerte utstillinger i regi av Tegnerforbundet, bl.a. «Tegnerforbundets Vårutstilling» fra 1989 til 2007. 

INNKJØP
2000, -98,-96 og -95: Nasjonalgalleriet.
1999: Asker kommune.
1998: Drammen Museum, Pilotgalleriet.
1996: Nordnorsk Kunstmuseum.
1992,-89 og -85: Norsk Kulturråd.
1988: Oslo kommunes kunstsamling.

UTSMYKKING
2002: 3 veggobjekter, innkjøpt av Utsmykkingsfondet til Statsrådseksjonen i Helsedepartementet.
2000: Psykiatrisk poliklinikk, Hamar sykehus. Ett bilde.
1996: Oslo Lufthavn, Gardermoen. 4 gulvbokser i «ankomst innland».

STIPEND

2019: Ingrid Lindbäck Langaards stiftelse: atelieropphold på Cité, Paris 03.01-  27.04.2020.
2002 - 2019: Statens garantiinntekt.
2001 - 1999: BKH´s 3-årige arbeidsstipend.
1998: Statens reise - og studiestipend.
1997: Statens reise - og studiestipend.
1996: Vederlagsfondet.
1995: Oslo bys kulturstipend.
1994: Statens reisestipend.
1993 - 1991: Statens 3-årige arbeidsstipend.
1990: Vederlagsfondet.
1988: Vederlagsfondet.
1987: Statens etableringsstipend.
1985: Statens materialstipend.

VERV
2007 - 2009: Varamedlem i stipendkomiteen, fungert som medlem i 2007/08.
2005 - 2008: Medlem av Tilsynsrådet, Kunstnernes Hus
2005 - 2008: Representant for bildekunstnerne i RSU og 2%fondet Oslo Kommune, oppnevnt av BOA.
2002 - 2003: Nestleder i TRAFO Tøyen kulturhus. Leietakernes forening.
2001 - 2005: Medlem av styret i Tegnerforbundet. Fra 2003 som styreleder.
2000 - 1998: Medlem av styret i Oslo Kunstforening.
1995 - 1994: Medlem av Den Nasjonale Jury.
1992 - 1991: Medlem av stipendkomiteen i Norske Billedkunstnere.
1992 - 1989: Medlem av styret i Tegnerforbundet.
1987 - 1987: Medlem av juryen i UKS.
1987 - 1985: Medlem av Norsk Kulturråds innkjøpskomite for samtidskunst.

FORØVRIG

2015 - 2017: Kunstnerisk konsulent for Luhr skole, Lørenskog kommune. (Sammen med Annette Koefoed.)

2011 - 2012: Kunstnerisk konsulent for Kværnerdalen barnehage, Oslo kommune.
2008 - 2009: Kunstnerisk konsulent (sammen med billedkunstner Yngvill Myhre) for Moer sykehjem, Ås kommune.
2002 - 2003: Kunstnerisk konsulent for utsmykking av Foss videregående skole, Oslo, oppnevnt av 2%fondet Oslo kommune og for Utsmykkingsfondet for offentlige bygg.

Bibliografi
Kari J. Brandtzæg "Gråtoner/gråsoner". Utstillingskatalog 2000.
Kari J. Brandtzæg "Karin M. Valum og Barbara Czapran i Tegnerforbundet", utstillingsomtale i "Vi ser på kunst", nr 4-2000.
Torill Kojan "I skyggeland", intervju i "Kunst for alle", nr 1-2000.

 

Linker:

Instagram


www.tegnerforbundet.no
www.norske-grafikere.no

www.nettgalleri.net

 

Disse nettstedene selger noen av mine bilder.

ENGLISH

STATEMENT

 All organisms live in a mutual dependence. The trees in the forest are tied together underground. Information goes between the trees via mushrooms and roots, in a subtle network. In the space that surround us, particles and signals create invisible connections, network modern communication are relying on. People are bound together in social networks.

Networks that provides security, networks that can be a prison we want to break out of. I am interested in the relationship between matter, body, society and the culture we are born into and the yearning for personal and spiritual growth. The relationship between the profane and the sacred.

Grid patterns, geometric and organic structures, are the basis of many of my works. I use found networks and other random material, to make relief and patterns in my prints and drawings. Boards are transformed into sculptural wall objects.

I have always been attracted to the paper as material and to make  three-dimensional drawing in different surfaces; it is an exploration of drawing.
My works are often meditative, but also organic and expressive. Once I master a technique I get the urge to explore further.

 

EDUCATION

1976-81: The National Academy of Fine Arts, Oslo.
1972-76: The National College of Arts and Design, Oslo.
1996-2004: Several courses and workshops for professional visual artists.

SOLO EXHIBITIONS (selection)
2017: Lørenskog Fine Art Association, Lørenskog hus, 21.10. 2017.
2013: Cuben Art Gallery, Oslo.
2011: Hellviktangen kunstkafe, Nesodden, Akershus.
2009: Lørenskog Fine Art Association, Gallery Skårer.
2000: The Gallery of The Drawing Centre of Norway.
1999: Oslo Fine Art Association.
1996: Drammen Fine Art Association.
1993: The Gallery of The Drawing Centre of Norway.
1992: Holst Halvorsens Kunsthandel, Oslo.
1989: Oslo Kunstnersenter.
1988: Holst Halvorsens Kunsthandel, Oslo.
1987: UKS (Younger Artists Society), Oslo.
1983: UKS (Younger Artists Society), Oslo.

GROUP EXHIBITION (selection)

2017: "3rd Global Print 2017". Douro, Portugal
2012: "Prism" Drawing from 1990 to 2012. The Museum of Contemporary Art/The National Museum, Oslo.
2010: "BLOODY SERIOUS", Norwegian art from the 1980. Bergen Art Museum.
2009: "8 artists", Gallery Tøysentralen, Tolga.
2009: "8 artists, Dølmotunet, Tolga.
2006: "The Drawing Biennial 2006". The Stenersen Museum, Oslo.
2005: "18 on 27". Galleri 27, Oslo.
2005: "Far East", Norwegian Contemporary Drawing. Christianssand Fine Art Association, Kristiansand.
1998: " Nordic Traces", Norwegian Contemporary Artists. Den Frie Udstilling, Copenhagen, Denmark.
1997: "December Exhibition". Christian Dam Gallery, Oslo.
1996 " The Last Supper", Galleri ROM. Gallery for Art and Architecture, Oslo.
1996: "Norwegian Exhibition in Slovakia". Povazie Gallery, Zilinia, Polen.
1995: "Contemporary Drawing". Galleri Holmenbukta, Asker.
1989: " The Vinje Exhibition". Vinje.
1989 – 2006: Several exhibitions produced by The Drawing Centre of Norway.
1987: Galleri SUB BAU, og Sockerbagar´ns cafe, Gothenburg, Sweden.
1984: UTEKSTI, Wang Kunsthandel, Oslo.

ANNUAL GROUP EXHIBITIONS (selection)

2000 – 1987: "The Annual Autumn Exhibition". 9 times.
2006 – 1984: "The Annual Exhibition of Eastern Norway ". 13 times.
1996 – 1994: "The Annual Northern Norwegian Exhibition". 3 times.
1991 – 1978: "The Spring Exhibition". UKS. 11 times.

PUBLIC COLLECTIONS
2000, -98, -96, -95: The National Gallery.
1992, -89, -85: Arts Counsil Norway.
1988: The City of Oslo.
1996: The Art Museum of Northern Norway.
1998: The Museum of Drammen, The Pilot Gallery.
1999: The Municipality of Asker.

PUBLIC COMISSIONS
2002: 3 wall objekts, purchased by KORO (earlier The National Foundation for Art in Public Buildings) for the
meeting room of The Minister of Health and Care Services.
2000: Psychiatric Policlinic, Hospital of Hamar
1996: Oslo Airport, Gardermoen, 4 floor boxes (the arrivial hall, inland).

GRANTS
2002-: Goverments Guaranted income for artists.
2001 – 1999: BKH´s 3 years grant.
1998: Goverments travel - and study grant.
1997: Goverments travel - and study grant.
1996: Vederlagsfondet.
1995: The City of Oslo cultural grant.
1994: Goverments travel grant.
1993 – 1991: Goverments 3 years grant.
1990: Vederlagsfondet.
1988: Vederlagsfondet.
1987: Goverments establishment grant.
1985: Goverments art supplies grant.

MEMBERSHIP
Norwegian Visual Artists Association.
The Drawing Centre of Norway.
The Association of Norwegian Printmakers.

ART CONSULTANT
2015 - 2017: Art consultant with Annette Koefoed, Luhr primary school, Lørenskog.
2011 - 2013: Art consultant Kværnerdalen kindergarten, Oslo.
2008 - 2009: Art consultant with Yngvill Myhre, Moer Nursing Home, Ås kommune.
2002 - 2003: Art consultant Foss High School, Oslo.

Links:
www.tegnerforbundet.no

www.norske-grafikere.no

www.nettgalleri.net

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © Karin M. Valum. All Rights Reserved Bono. Webdesign ©2024 Web Norge.